آتلیه عروس با کادر خانم

آتلیه عروس با کادر خانم

با توجه به پیشرفت امروزه آتلیه های عروس پیدا کردن آتلیه عروس با کادر خانم کار سختی نیست . اما هم چنان آتلیه هایی وجود دارد که کادر خانم نداشته باشد.

اما موضوع ما در بحث امروز پیدا کردن آتلیه عروس با کادر خانم نیست موضوع ما رضایت مشتریان آتلیه ها از کادر خانم آن هاست .

در هرکاری کیفیت و قیمت حرف اول را می زند پس در آتلیه ها هم به همین صورت است کادر خانم باید علم کار خود را مانند بقیه اعضا دارا باشد و صرفا برای خدمات دهی آسان به مشتری نباشد.

خوشبختانه امروزه ۹۰% آتلیه ها این موضوع را به خوبی رعایت کرده اند اما بحث قیمت و تعرفه ی کادر خانم :

 

آیا برای کادر خانم هزینه ی جداگانه دریافت می شود ؟

 

ارسال یک نظر